Energiv

InBody230 Vás upozorní,zda vývoj Vašeho dítěte probíhá optimálně.

Jak sledovat tělesný růst dítěte? Tělesná výška a hmotnost jsou rozměry, které umožňují jednoduchým způsobem sledovat, zda dítě roste přiměřeně svému věku. Odchylky růstu Vás mohou upozornit i na chybné výživové návyky, na psychické či jiné problémy dítěte. Hodnocení růstu dítěte můžete posoudit měřením na přístroji InBody 230, který provede analýzu složení těla a podle růstového grafu vyhodnotí růst dítěte.

Poradna Energiv nabízí i konzultace – dětská výživa, analýzu složení těla na InBody230 (vyhodnocení růstové křivky dítěte).