Energiv - novinka ve FitZdiměřice

Kurz snižování nadváhy Energiv

je určen nejen„začátečníkům“, ale i těm,kteří již prošli programem snižování nadváhy, a ví, že je dále nutné upevňovat svoje nové stravovací a pohybové návyky.

Kurzy probíhají po dobu 3 měsíců(leden 2015 - březen 2015,duben 2015 - červen 2015). Pravidelně 1x do týdne se cvičí, hodinové teoretické lekce probíhají před nebo po cvičení. Na začátku, pak každý druhý týden a na závěr kurzu proběhne analýza složení těla na InBody230. Každý účastník kurzu obdrží na základě analýzy složení těla na InBody230 a rozboru jídelníčku- jídelníček nový, zpracovaný právě jemu na míru.

Teoretické hodiny mají zejména motivační charakter /zopakování hlavních zásad zdravého životního stylu/, témata nejsou blíže určená, přizpůsobují se aktuálním požadavkům skupiny.

Skupina nepřesahuje počet 10 účastníků, min. počet 4.

Na závěr kurzu čeká nejúspěšnější odměna (cvičební pomůcky, tlakoměr, zelené potraviny a další).

Celý kurz probíhá ve Studiu Energiv, cvičení v sále zámku v Modleticích

Cena skupinového kurzu:

celkem: 3 290,-Kč (11h. cvičení + 11h.teorie, 6x analýza InBody , jídelníček-rozbor a nový)

Pozor! Je nutné se objednat měsíc před zahájením kurzu.

V případě zájmu kontaktujte:
Energiv-poradna zdravého životního stylu, Mgr. Ilona Výtisková
773 217 231
1960il@seznam.cz
www.vyziva-energiv.cz